Zapnúť mixér či práčku nie je problém, musia však bezchybne fungovať

Revízie elektrických zariadení majú svoje opodstatnenie hlavne z pohľadu ich bezpečnej prevádzky, aby nedošlo k ich zlyhaniu, čo môže mať za následok skrat a požiar. Predísť tomu je jednoduché, nechať si prístroje skontrolovať na odbornej úrovni, objednať si revíziu spoločnosťou, ktorá bude za ich spoľahlivosť aj zodpovedná. Na Slovensku existujú spoločnosti, ktoré vykonávajú revízie elektrických zariadení za nízke ceny, pretože disponujú najmodernejším vybavením a meracími prístrojmi, ktoré vykonajú revíziu za veľmi krátky čas. Pracovníci majú k dispozícii tablety a notebooky so softvérovým vybavením a základňou s vyše 20 –tisíc typov spotrebičov spolu s výrobnými parametrami, aby revízia u zákazníka prebehla bez komplikácii a rýchlo. Systém tak upozorní aj na nutnosť ďalšej revízie, ak už vypršala určená lehota.

Aj vysávač treba pravidelne kontrolovať

Všetky namerané hodnoty a stav si zákazník môže pozrieť aj online, má tak prístup aj k revíznym správam, a to vďaka QR kódom, ktoré sú dôležité pre získanie prístupu k nim. Stačí naskenovať QR kód zo štítka a všetky údaje budete mať k dispozícii. Každý jednotlivý spotrebič má svoje číslo, aby bola jeho identifikácia jednoduchšia. Štítky na prístrojoch sú z oteruvzdorného materiálu, odolné proti vode, mrazu, vysokým teplotám či nečistote a podobne. Revízny technik má na starosti sledovanie blížiaceho sa termínu revízie, a na ten vás vopred upozorní.

Elektrické káble majú svoju životnosť

Všetko prebieha v súlade s legislatívou, ktorá hovorí o tom, v akom časovom rozpätí treba vykonávať povinne revízie jednotlivých elektrických zariadení Revize.expert. Zákazníci majú možnosť aj ušetriť, ak si objednajú balík služieb s čo najväčším počtom elektrických spotrebičov, no cenové ponuky sa musia vypracovať individuálne pre každú revíziu jednotlivo. Dbať na funkčnosť elektrických spotrebičov v domácnostiach alebo na pracoviskách je dôležité, môžete tak predísť prípadným škodám na majetku, ale aj nebezpečenstvu ohrozenia života, ak nastane skrat a ten spôsobí požiar. Prevencia je aj v tomto prípade hlavne v obdobiach pred Vianocami, keď sa spotrebiče využívajú viac ako inokedy, veľmi podstatná, myslite na to.