Vplyv vedy na život

Vedecké výskumy poukazujú na mnohé fakty, o ktorých sa pred mnohými rokmi nevedelo a patrili do duchovného sveta. Veríte v existenciu duše? Duša predstavuje čiastočku najvyššieho zdroja v nás samotných. Jej popis môže byť aj iný, záleží na použitých slovách. Jej existenciu potvrdzujú aj vedci, aj keď je potrebné zobrať na vedomie, že aj vo vedeckých kruhoch sa môžu tvrdenia, názory a výsledky jednotlivých výskumov odlišovať. Veda je veľavýznamné odvetvie so značným presahom, ktoré obohacuje svojimi drahocennými informáciami mnohé oblasti ľudského života.

kostol, kde sa prehlbuje duchovné poznanie

Práve veda a technika prinášajú pokrok, ktorý sa prejaví aj v kvalite života. Pred mnohými rokmi, staršie generácie môžu potvrdiť, existoval život bez pripojenia k internetu, čo si dnešní študenti vedia len ťažko predstaviť. Vďaka poznatkom, ktoré zozbierali vedecké výskumy, vďaka múdrym vedcom, znalcom vo svojom odbore a pokroku v technike, máme v súčasnosti autá na elektrinu, počítače, internet, plazmovú televíziu, neskutočné možnosti cestovania, platenia, uľahčenia si práce v domácnosti využitím príslušných elektrospotrebičov a mnoho ďalších vymožeností.

Je len na nás do akej miery podľahneme výdobytkom techniky a či nastolíme rovnováhu medzi pomôckami, ktoré sú v našom dosahu na uľahčenie si jednotlivých procesov a záležitostí a prírodou ako takou.

symbolická prosba za život v mieri

Už mnoho rokov dozadu sa písali články so zameraním na porovnanie východného a západného sveta, pričom východné kultúry sa vyznačovali svojím značným presahom v oblasti duchovného života a jeho chápania. Na druhej strane zaostávali za západným svetom v oblasti zariadení, ktoré robia náš život praktickejším a z materiálneho uhla pohľadu jednoduchším a radostnejším. Aj keď otázka šťastia je rozsiahla a dalo by sa polemizovať o tom, čo je skutočné šťastie a do akej miery dokážu materiálne veci ovplyvniť jeho podstatu. Žijeme však v materiálnom svete, kde hmotné statky zastávajú svoje patričné miesto a nie je nič lepšie, ako venovať sa ich prepojeniu so samotným duchovnom.